Veel mensen weten niet hoe ze erachter kunnen komen of iemand een uitvaartpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) had. Eigenlijk is dat helemaal niet zo lastig te achterhalen. Wij vertellen u er graag meer over. Het kan bovendien nog kosteloos ook. U dient hiervoor contact op te nemen met de Nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars – website: www.vanatotzekerheid.nl

Dit alles gaat via een paar spelregels. Teveel om op te noemen. Maar het is belangrijk te weten dat u alleen informatie op kunt vragen als u kind of partner van de overledene bent, wanneer u de erfgenaam van de overledene bent of wanneer u bent aangesteld als degene die de nalatenschap dient af te handelen (testamentair of notaris).

Daarna dient u een aantal documenten op te sturen en zal er worden uitgezocht of de overledene verzekerd was, of een polis had. U krijgt alle informatie en dient vervolgens zelf de verzekeraar(s) te benaderen. Deze procedure is gratis en duurt ongeveer drie maanden.